Tjejer och kvinnor med NPF

Idag, 8:e mars, är det internationella kvinnodagen vars syfte är att uppmärksamma kvinnors situation, ojämnställdheten som råder och "kvinnofrågor". Vi vill därför ta tillfället i akt att berätta om kvinnor och NPF. För det finns faktiskt en poäng att inte bara prata allmänt om NPF eftersom det finns vissa skillnader mellan de svårigheter man kan komma att möta om man är kvinna med NPF jämfört med om man är man. 

Svenny Kopp synliggör tjejer och kvinnor med NPF

Någon som kämpat för att synliggöra tjejer och kvinnor med NPF är Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri som förutom att hon forskat en hel del i ämnet flickor och NPF också lyft frågan i media och föreläst i ämnet. I en intervju med SVT Nyheter förklarar hon att flickor med autism ofta missas och att de många gånger får diagnos först i vuxen ålder, eller inte alls, utan får kämpa på egen hand utan stöd och vetskap om sin funktionsnedsättning. 

"– Det finns mycket få studier inom autismområdet där flickor finns med. I grunden handlar det om bristande jämställdhet, säger Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri."

En anledning till att flickor med autism missas är för att de inte beter sig som pojkar och svårigheterna kan ta sig andra uttryck.  

desperate 2048905 1920

Personen på bilden har inget med inläggets innehåll att göra. 

"Exakt hur flickors och pojkars autism skiljer sig åt finns nästan ingen forskning om.

– Eftersom det här är beteendediagnoser måste man titta på hur pojkar och flickor beter sig oavsett diagnoser. Flickor är till exempel mycket mindre utåtagerande i ett offentligt rum. Pojkar är mer aggressiva, både fysiskt och verbalt, på gruppnivå.

Pojkars specialintressen i fokus

När man tittar på specialintressen, ett av kriterierna vid autism, har man ofta utgått från pojkars specialintressen.

– Det är tåg, sprängämnen, lego eller tabeller. Men flickorna har också specialintressen. Men de kanske istället klipper och klistrar eller virkar ovanligt mycket. Andra är specialintresserade av hästar, hundar eller smågnagare. Men man ser inte det som lika ”nördigt”. Så allt beror på vilka glasögon du har på dig."

Läs hela reportaget här >>

Diagnoskriterier och riktlinjer uppsatta efter pojkar

I ett reportage av SpecialNest förklarar Svenny att diagnoskriterierna är framtagna efter hur pojkars svårigheter tar sig uttryck, vilket leder till att vi missar flickor med samma svårigheter men som märks på andra sätt. 

"Kriterierna och riktlinjerna är uppsatta efter pojkar, vilket är ett stort problem, enligt Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare som forskat på flickor med neuropsykiatriska svårigheter.

– Efter alla år som yrkesverksam har jag förstått att det inte håller att prata om barn eller ungdomar. Vi måste dela upp i flickor och pojkar, tonårsflickor och tonårspojkar. De lever under olika villkor och det ser tyvärr ut på olika sätt, menar hon.

Svenny Kopp menar att flickors symtom på autism och adhd ser annorlunda ut än pojkars. Att kriteriet att symtomen ska finnas i olika miljöer inte går att applicera på flickor.

– Flickor håller sig oftare ”på mattan” i den sociala yttre miljön, men är urjobbiga hemma. De kan vara förtjusande i skolan eller på BUP men må otroligt dåligt hemma.

Även hyperaktivitet yttrar sig olika, menar Svenny Kopp.

– Flickors rörelser är generellt mindre, de tuggar tuggummi, hoppar med foten eller pillar med håret. De hyperpratar eller hyperskrattar, men far inte runt på samma sätt som pojkar.

Svenny Kopp poängterar också att autismen och adhd är precis samma för pojkar och flickor, men att beteendena skiljer sig åt och medför att flickor uppmärksammas långt senare i livet än pojkar."

Läs hela reportaget här >>

 

Attention Stockholm och tjej/kvinnoseparatism 

Attention Stockholm har flera träffpunkter för tjejer och kvinnor med syfte att få dela och samtala om just den problematik och den situation man som tjej eller kvinna med NPF får tampas med. Många delar erfarenheter av att ha fått diagnos sent i livet efter år av misslyckanden och psykisk ohälsa. Läs mer om våra träffar här:

Tjejgrupp

Temakväll för kvinnor

Träffpunkt för mammor med adhd

 

Mer om tjejer och kvinnor med NPF

ADHD-center: Flickor med ADHD

http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/170410_flickor_med_adhd_slutversion_rev_3.pdf

 

Habilitering & Hälsa: Flickor och autism

http://www.habilitering.se/om-autismspektrumdiagnos/flickor-och-autismspektrum

 

Habilitering & Hälsa: Porträtt av två kvinnor 

http://www.habilitering.se/autismforum/leva-med/styrkor-och-svarigheter/portratt-av-tva-kvinnor

 

UR Samtiden: Autism bland flickor och kvinnor (inspelning)

https://urskola.se/Produkter/195644-UR-Samtiden-Fokus-pa-autism-Autism-bland-flickor-och-kvinnor

 

Inlägget är skrivet av Elina Johansson, verksamhetsledare i Attention Stockholm. 

Skriv ut E-post

Kontakta oss

E-post:

info@attention-stockholm.se

Telefon:

08-410 885 60

Telefontid

Telefontiden 25/1 är flyttad till tisdag 26/1 kl 12.30-14.30

Vi svarar på frågor om medlemskap, vår verksamhet och om föreläsningar.

Ordinarie telefontid
Måndagar 12.30-14.30
(ej röd dag)


Postadress:

Attention Stockholm
c/o Kontor122
Folkungagatan 122, våning 4
116 30 Stockholm

Besöksadress:

Folkungagatan 122, våning 5, dörren till vänster

Organisationsnummer:

802438-7394

BankGiro:

227-5253

Vanliga frågor (FAQ)

Läs våra vanliga frågor och svar HÄR >>

Har du en fråga som inte står med där?
Mejla till oss på info@attention-stockholm.se


Frågor kring rättigheter eller stöd 

Vi erbjuder personlig rådgivning kring rättigheter och stöd via vår
medlemsrådgivning som samordnas av Attention Stockholms län.

Kontakta Attention Stockholms län för att boka tid HÄR >>


Frågor om medlemskap

Medlemsregistret hanteras av vårt riksförbund. Vill du fråga om medlemskap eller uppdatera dina uppgifter i ditt medlemskap så ta direkt kontakt med dem.

Kontakta Riksförbundet Attention rörande medlemskap HÄR >>

Medlemsverksamhet

För barn, ungdom och
ung vuxen >>

För vuxen med egen NPF >>

För närstående >>


Är du yrkesverksam?

Läs mer om vad vi kan erbjuda HÄR >>

Följ oss här

Hemsidan
Läs om vår verksamhet, anmäl dig till våra aktiviteter, se datum och detaljer för varje träff eller grupp, bli medlem och läs i vår blogg.

Facebook
Följ våra sidor (Attention Stockholm och Attention UNG) för att se när vi har nya träffar och föreläsningar. Få bra tips och intressanta länkar om NPF.

Bloggen
Läs inlägg med inifrånperspektiv skrivna av medlemmar i Attention Stockholm. Du hittar länken till bloggen uppe i huvudmenyn. Vill du bidra? Ta kontakt med oss!

Nyhetsbrev
Ett mejl om vad som är på gång i föreningen. Skickas till medlemmar samt de som anmält intresse via hemsidan.

Medlemsutskick
Ett mejl med aktuell info om vår verskamhet men även annat av medlemsintresse. Skickas utifrån kontaktuppgifter i medlemsregistret. 


Har du förslag på en annan kanal vi borde använda? Mejla till oss på info@attention-stockholm.se